WAGT-MOOC Foundation
 
WAGT-MOOC

Wie wij zijn

Officiele naam: Stichting WAGT-MOOC
Opgericht: 10 juli 2019
RSIN:: 860242602 – KvK 75335042
BANK: RABO, Croeselaan 18, 3521 CB, Utrecht
IBAN NL30 RABO 0345 4493 98
Contact: j.e.m.h.v.bronswijk(a)tue.nl
President: Prof. em. Herman Bouma, Nederland
Secretaris: Prof. em. Johanna E.M.H. van Bronswijk, Nederland
Penningmeester: Prof. em. Don G. Bouwhuis, Nederland
Lid: Prof. Neal Charness PhD, Verenigde Staten

Financiële zaken

De Stichting WAGT-MOOC is een vrijwilligersorganisatie zonder winstoogmerk.
Zij heeft geen personeel in dienst. Bestuursleden en overige vrijwilligers ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij kunnen (als de financiële toestand van de stichting het toelaat) wel een vergoeding krijgen van de kosten die zij  redelijkerwijs hebben gemaakt in het vervullen van hun taken.

De stichting streeft een zo groot mogelijke transparantie na over haar inkomsten en uitgaven.
Zie de downsloadspagina waar u statuten en beleidsplan kunt vinden en waar ook de financiële jaarverslagen gepubliceerd zullen worden.

Voor het bestrijden van de kosten is de stichting afhankelijk van subsidies, giften, legaten en testamentaire beschikkingen.
Er is een ANBI-aanvraag gedaan. Er zal enkele weken overheen gaan voordat daar uitsluitsel over is.
Wanneer de ANBI-status wordt verleend dan zijn uw giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting wanneer het totaal aan giften een bepaalde drempel overschrijdt. Voor ons als stichting bestaat er dan bovendien een mogelijke vrijstelling van de erf- en schenkbelasting. Vraag uw belastingadviseur of -inspecteur naar de huidige regels die voor u gelden.
Als u ons financieel wilt steunen dan hebben we daar een eenvoudige procedure voor ontwikkeld.