WAGT-MOOC
WAGT-MOOC

WAGT-MOOC

WAGT-MOOC Foundation

Thuis

WAGT-MOOC is een stichting onder Nederlands recht die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en instandhouding van MOOC’s (Massive Online Open Courses) voor de WAGT (World Academy for Gerontechnology). Details van de organisatie en het beloningsbeleid vindt u bij ‘Wie wij zijn“.
Op dit moment vormen de vier bestuursleden ook het ontwikkelcollectief van de eerste MOOC, ‘Essentials of Gerontechnology’. Het collectief wordt bijgestaan door vrijwilligers uit de internationale gerontechnology-gemeenschap.

Doel van WAGT-MOOC

De stichting WAGT-MOOC heeft als doel: het bieden van internationaal afstandsonderwijs, in het bijzonder het opbouwen en onderhouden van MOOCs (Massive Open­ Online Courses) in de gerontechnologie .
In de praktijk komt dit neer op MOOCs die alle betrekking hebben combinaties van de wetenschap betreffende het ouder worden (gerontologie) en de technologie die dienstbaar kan zijn voor een ouder wordende samenleving. Gerontechnologie kijkt daarbij niet alleen naar wat ouderen wensen of nodig hebben, maar ook hoe je vanaf je kindertijd.voorbereid kunt worden op een lang gezond en gelukkig leven.

Essentials of Gerontechnology is de eerste MOOC in ontwikkeling. Het betreft afstandsonderwijs voor master- en doctor-studenten van universiteiten en hogescholen en vormt een eerste inleiding in de kansen van oude en nieuwe technology voor het ondersteunen van de ouder wordende samenleving.

Juli 2019-December 2020

Zoals gepland is de ICT-infrastructuur voor de eerste MOOC vrijwel gereed en kan deze fase eind december worden afgesloten. Voor het komende jaar staan op het programma een selectie van de relevante Open-Source publicaties (door de docenten), verzamelen, evalueren en editen van de video’s van de Cultural Chapters van de ISG (International Society for Gerontechnology), and verder detaileren van de modules in de MOOC.
Bovendien is een oefenmodule voorzien. Hiervoor vragen we uw hulp als student of docent. Wilt u meedoen? Laat dat dan weten per e-mail.